بسمه تعالی

یک نمونه طرح تحقیق

عنوان طرح : بررسی مشکلات موجود در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دوره ابتدایی

بخش دوم ) مشخصات طرح تحقیق :

1-                   مقدمه

يكي از اهداف مهم درس رياضي ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكري دانش‌آموزان است پس منظور اصلي آموزش رياضي عبارت است از توسعه‌ي قدرت درك و فهم استدلال، پرورش تفكر عقلي و به‌وجود آوردن روش استدلال و تفكر منطقي و ايجاد آفرينش‌هاي فكري و خلاقيت‌پروري از ديگر اهداف آموزش رياضي در فراگيران به حساب مي‌آيد. به طور كلي دو نوع تفكر وجود دارد: تفكر نقاد و تفكر خلاق كه اين دو گروه از تفكر رابطه وي‍ژه‌اي با هم دارند. اين درس يكي از پايه‌هاي بنيادين در سطح تحصيلي و از اركان تدريس به شمار مي‌آيد. مي‌توان گفت رياضيات يك شيوه‌ي تفكر است كه ما را به داشتن راه‌بردي در سازمان‌دهي و تجزيه و تركيب داده‌ها مجهز مي‌كند. هنري است كه با نظم و سازگاري دروني توصيف مي‌شود.

نتايج تحقيقات اخير نشانگر افت شديد در درس رياضي در مقاطع راهنمايي و دبيرستان است و به اين دليل است که دانش‌آموز رياضي را درک نمي‌کند و با آن نمي‌تواند ارتباط برقرار کنند. بنابراين به رياضيات و آموزش آن علاقه ندارد آنان در آموزش مشکل دارند و بالطبع در رابطه با آموزش درس رياضي با معلم رياضي نمي‌توانند ارتباط صميمانه و مناسبي داشته‌باشند. رياضي با شيريني خاص خود هنوز بر شمار زيادي از دانش‌آموزان سنگين و خشک به نظر مي‌آيد. با توجه به اين‌که روند آموزش و فراگيري رياضي ملازمه زيادي با يک نظريه براي آموزش رياضي دارد و آموزش صحيح و مؤثر در رياضيات نياز به آشنايي و شناخت عميق از ماهيت رياضيات و اصول حاکم بر فعاليت دارند. رابطه‌ي درس رياضي و انتخاب رشته در دوره‌ي متوسطه موفقيت تحصيلي و شغلي و امکان برخورداري از مزيت‌هاي اجتماعي در آينده با ميزان برخورداري افراد از دانش کاربردي و متناسب با نياز جامعه رابطه‌اي مستقيم دارد و در اين بين رياضيات نقشي بي‌بديل و تأثيرگذار در يادگيري و آموزش ديگر علوم ايفا مي‌کند. از جهتي همواره اوليا و دانش‌آموزان با بي توجهي و غفلت، ضمن از دست دادن فرصت‌ها خواستار کسب نتيجه و موفقيت در اين درس در آخرين فرصت يادگيري و آموزشي مي‌باشند و اين نکته ضمن ايجاد شکست تحصيلي، ذهنيتي منفي را در درس رياضي ايجاد کرده‌است. ( فرهادی ، 1388 )

2- بیان مسئله :

سیف ( 1376 ) ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را این چنین تعریف می کند که  سنجش عملکرد یادگیرندگان ومقایسه ی نتایج حاصل با هدف های از پیش تعیین شده ،به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم وکوشش های یاد گیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده اند .

با توجه به نتایج تحقیقات و  مصاحبه های مقدماتی که با دبیران ریاضی و مشاور مدرسه و 40 تن ازدانش آموزان صورت گرفت مشکلات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی به طور کلی به ( 3 ) عامل مربوط می شوند که عبارتند از: 1- کتاب های درسی 2- معلم 3- دانش آموزان .

1-  مشکلات مربوط به کتاب های درسی :

 1-1- زیاد بودن حجم کتاب با توجه به زمان در نظر گرفته شده

 2-1- سنگین و مشکل بودن برخی ازمطالب کتاب

3-1 - خشک ، بی روح ، نظری بودن و کاربردی نبودن مطالب کتاب

4-1- عدم پیوستگی منطقی مطالب کتاب

2- مشکل مربوط به معلمان :

1-2- نداشتن مهارت برخی از معلمان

2-2- استفاده از روش های سنتی تدریس به خاطر کمبود وقت و عدم تسلط بر روش های تدریس فعال ،وجود دانش آموزان مخل و حجم زیاد دانش آموزان در کلاس و...

3-2-  عدم انگیزه کافی در معلمان به خاطر مشکلات مالی و شخصیت اجتماعی و...

4-2- پرسش  و امتحان کم از دانش آموزان به دلیل ذیق وقت و...

5-2- استفاده نکردن از وسایل کمک آموزشی  به دلیل ذیق وقت و ...  

3- مشکلات مربوط به دانش آموزان :

1- 3- بی انگیزه و بی علاقه نسبت به درس ریاضی

2-3-  بنیه علمی ضعیف به خاطر حل نکردن تمرینات و...

3-3- نابهنجار بودن برخی از دانش آموزان

4-3- ترس از ریاضی

4-3- داشتن مشکلات خانوادگی مانند فقر ،بی سوادی ، اشتغال کودکان و ...

 

مشكل رياضي از زمان ابتدايي شروع شده و تا راهنمايي و حتي بزرگسالي ادامه دارد، و افراد با ناتواني‌هاي يادگيري در رياضيات كساني هستند كه علي‌رغم برخورداري از هوش طبيعي و حتي بالاتر و نيز سلامت جسماني، حسي، رواني- عاطفي و نيز برخورداري از محيط اجتماعي و اقتصادي مناسب، در درس رياضيات مشكلات جدي دارند و در مقايسه با هم‌سالان خود پيشرفت كمي دارند.  

درس ریاضی که می تواند یکی از عوامل مهم پیشرفت های علمی و توسعه اقتصادی باشد در جامعه ما نقش معکوسی بازی می کند . و به خاطر مردود شدن دانش آموزان ، سالیانه میلیارد ها تومان جهت ایجاد کلاس برای آنان صرف می شود .

برای رفع مشکلات پیشرفت تحصیلی در سطح کشور اقداماتی از قبیل افزایش حقوق کارمندان ، تشکیل جلساتی درگروه های آموزشی ، تغییر کتابها مخصوصاً در دوره ابتدایی ، بر گزاری کلاسهای ضمن خدمت برای معلمان و... انجام گرفته است . ولی با این حال به نظر می رسد تغییر چندانی در وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی صورت نگرفته است . اگر مشکل به این صورت ادامه پیدا کند موجب ترک تحصیل ، ناراحتی های روانی مانند پرخاشگری و افسردگی ، عقده حقارت و برچسب هایی مانند بی لیاقت و کودن ، بیکاری  ، اعتیاد ، بزهکاری و ... می شود . و به دنبال آن سرمایه های مالی و اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی بایستی هزینه آن گردد.

 یکی از راه های حل مشکل استفاده از روش تدریس فعال است همانطور که نتايج تحقیق( طالبی ، 1384 )  نشان دادند كه نگرشهاي دانش آموزان گروه مشاركتي به يادگيري و موضوع درسي در مقايسه با گروه آزمودني هاي سنتي از تغييرات مثبت بيشتري برخوردار بوده و اين تغيير در دختران بيش از پسران مي باشد. همچنين نتايج پژوهش حاضر اين فرضيه را كه گروه دختران در مقايسه با پسران در آموزشهاي سنتي از پيشرفت تحصيلي بالايي برخوردار هستند مورد تاييد قرار داد. نتایج تحقیق لطیفی ( 1380 ) نیز نشان می دهد که روشهاي يادگيري اكتشافي و اكتشافي هدايت شده در انتقال يادگيري و ياد داري از روش نمايشي ( سخنراني ) موثرتر بودند . باتوجه به نتايج بدست آمده در تحقیق ذاکری ( 1388 ) مي توان نتيجه گرفت عملكرد دانش آموزاني كه بوسيله نرم افزار آموزشي ، آموزش ديده اند در مقايسه با دانش آموزاني كه به شيوه سنتي آموزش ديده اند در آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي به طور قابل ملاحظه اي بهتر بوده است

یکی دیگر از راه کارهایی که می توان از آن برای بهبود پیشرفت تحصیلی استفاده کرد ایجاد نگرش مثبت به خود و درس ریاضی است . نتايج تحقیق کرامتی ( 1380 )   حاكي از اين بود كه بين خودكارآمدي، نگرش نسبت به رياضي و پيشرفت در رياضي رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد. و ادراك خودكارآمدي و نگرش نسبت به رياضي نقش مهمي در عملكرد رياضي دارند. تحقیق برومندیان ( 1375 ) نشانگر این است که تحليل عاملي پرسش‌نامه 3 عامل عمده را در پرسش‌نامه نشان داد: 1 - اهميت دادن و علاقه 2- توجه به تمركز بر محتواي درس 3-  لذت‌بخش بودن محتواي درس ، تحليل مواد پرسش‌نامه نشان داد كليه مواد برنامه كل پرسش‌نامه به‌جز ماده (2) همبستگي مثبت و معني‌دار با نگرش مثبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی دارند . نتایج تحقیق صبور( 1385 ) نیز نشان می دهد که رابطه بالایی بین خودپنداری مثبت و پیشرفت تحصیلی دارد .

با توجه به نتایج و راهکارهای ارائه شده در تحقیقات و مصاحبه های اکتشافی با معلمان و

دانش آموزان راه کارهایی را می توان ارائه نمود که به برخی از آنها اشاره می شود .

پيشرفت تحصيلي يكي از مسائلي است كه از دير باز مورد توجه بوده است .  دانش آموزاني كه از پيشرفت تحصيلي بالايي بر خوردار هستند د رآينده مي توانند نقشهاي خود را به نحو مطلوبتري ايفا نمايند. علاوه از آن افت تحصیلی سالیانه میلیونها تومان هزینه به دنبال دارد. بنابراین به نظر می رسد با بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استعدادهای انسانی شکوفا شده و جامعه نیز در مسیر پیشرفت گام بر می دارد.

1-  راهکارهای مربوط به کتاب های درسی :

 1-1- ساده کردن برخی از مطالب کتاب

2-1 – استفاده از مثالهای عینی و جذاب  

3-1- توجه به پیوستگی منطقی مطالب کتاب

2- راهکارهای مربوط به معلمان :

1-2- افزایش مهارت معلمان 

2-2- استفاده از روش های نوین و فعال  تدریس و وسایل کمک آموزشی

3-2-  ایجاد انگیزه کافی در معلمان با افزایش درآمد و شخصیت اجتماعی و...

4-2- پرسش  و امتحان زیاد از دانش آموزان

5-2- استفاده کردن از وسایل کمک آموزشی 

3- راهکارهای مربوط به دانش آموزان :

1- 3-ایجاد انگیزه و علاقه نسبت به درس ریاضی

2-3- تقویت بنیه علمی دانش آموزان

3-3- برقراری رابطه دوستی با دانش آموزان  

4-3- شناسایی مشکلات خانوادگی دانش آموزان و کمک و راهنمایی در حل آن

هدف از این تحقیق بررسی مشکلات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی است که در بالا ذکر گردید . دو نوع پرسشنامه نگرش سنج بر اساس طیف لیکرت و مقایسه زوجی جهت جمع آوری اطلاعات ساخته خواهد شد که در اختیار معلمان ریاضی و دانش آموزان قرار داده خواهد شد . سپس از طریق آمار توصیفی و استنباطی نتایج داده ها تجزیه و تحلیل شده و در نهایت راهکار های عملی و نظری ارائه خواهد شد . این تحقیق بر روی دانش آموزان شهرستان مرند در سال تحصیلی ( 1389- 1388 ) انجام می گردد. تا انشاءالله قدم هایی در جهت رفع مشکلات پیشرفت تحصیلی  و شکوفایی استعدادهای انسانی و توسعه میهن اسلامی برداشته شود . در این تحقیق به طور کلی با دو سؤال  سر و کار داریم .

1-                        معلمان ، کتابهای درسی و دانش آموزان چه سهمی در مشکلات پیشرفت تحصیلی دارند ؟

2-                         چگونه می توان مشکلات مربوط به پیشرفت تحصیلی درس ریاضی از قبیل معلمان ، کتابهای درسی و دانش آموزان را کاهش داد ؟

3-   اهمیت و ضرورت مسئله:

يكي از اهداف مهم درس رياضي ايجاد توانايي‌هاي ذهني و نظم فكري دانش‌آموزان است پس منظور اصلي آموزش رياضي عبارت است از توسعه‌ي قدرت درك و فهم استدلال، پرورش تفكر عقلي و به‌وجود آوردن روش استدلال و تفكر منطقي و ايجاد آفرينش‌هاي فكري و خلاقيت‌پروري از ديگر اهداف آموزش رياضي در فراگيران به حساب مي‌آيد.

یکی از اهداف دیگر درس ریاضی ایجاد آمادگی های لازم جهت کاربرد آن در مسائل مختلف علمی و پژوهشی است . اندازه گیری یکی از اموری است که در تمامی علوم و پژوهش ها و مسائل مختلف انسانی و غیرانسانی کاربرد دارد بنابر این بدون اینکه ریاضی هدفی برای دیگر علوم باشد ناخودآگاه وسیله ای جهت دستیابی به اهداف می باشد . به طوری که بدون تکنیک های ریاضی دستیابی به آن اهداف غیر ممکن می باشد . بنابر این توجه خاص به درس ریاضی ضروری است و هرچند که بیشترین ضعف تحصیلی در تمامی پایه های تحصیلی در این درس دیده می شود  . امیدوارم که نتایج این تحقیق بتواند گرهی از مشکلات  این درس را باز بنماید .

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی می باشد با توجه به مطالعات انجام شده ، مصاحبه های صورت گرفته با دانش آموزان و معلمان و نتایج تحقیقات ، مشکلات پیشرفت درس ریاضی به معلمان و دانش آموزان و کتاب های درسی مربوط می شود که در این تحقیق آن عوامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت . و سپس نتایج تحقیق در اختیار مسئولین نظام آموزشی و معلمان ریاضی قرار داده می شود تا از نتایج تحقیق در در جهت رفع مشکلات ، تا آنجا که میسر است اقدامات لازم صورت گیرد.

با توجه به اینکه افت تحصیلی سالیانه میلیونها تومان هزینه برای کشور به دنبال دارد و از طرف دیگر ترک تحصیل دانش آموزان مشکلات اجتماعی  و روانی جبران ناپذیری را برای افراد و جامعه تحمیل می کند . و با توجه به اینکه ریاضیات وسیله ای جهت دستیابی به اهداف می باشد بنابراین پیشرفت های ریاضی موجب پیشرفت سایر علوم و در نهایت موجب تسریع توسعه در سطح کشور می گردد .        

4-   اهداف تحقیق :

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی می باشد با توجه به مطالعات انجام شده ، مصاحبه های صورت گرفته با دانش آموزان و معلمان و نتایج تحقیقات و نظریه های علمی ، اهداف تحقیق تعیین شده است .

 

1-4 - اهداف کلی تحقیق :    

 در این تحقیق به طور کلی با دو هدف عمده  سر و کار داریم                                                 1-1-4- تعیین تأثیر معلمان ، کتابهای درسی و دانش آموزان درمیزان مشکلات پیشرفت تحصیلی                                     2-1-4-  مشخص کردن راه های کاهش مشکلات مربوط به پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 

2-4- اهداف جزئی تحقیق :

 1-2-4- تعیین تأثیر نگرش دانش آموزان به درس ریاضی ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی  

2-2-4- تعیین تأثیر روابط انسانی معلمان با دانش آموزان ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی  

3-2-4- تعیین تأثیر شیوه تدریس معلمان ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی  

4-2-4- مشخص کردن استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی  

5-2-4- مشخص کردن تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان ، بر پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی

6-6- تعیین تأثیر نوع مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی

7-6- تعیین تأثیر میزان تحصیلات معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی

 

5- پیشینه تحقیق :

 1-5- تحقیقات انجام شده پیرامون  مسئله مورد نظر :

2-5- پایه های نظری :

ﭖ - نتیجه گیری از تحقیقات و نظریات ذکر شده :

6-فرضیه ها و سؤالات تحقیق : 

فرضیه های تحقیق با توجه به تحقیقات قبلی و نظریه های ارائه شده و اهداف تنظیم شده است .

1-6- نگرش دانش آموزان به ریاضی ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی رابطه دارد.

2-6- روابط انسانی معلمان با دانش آموزان ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی رابطه دارد. 

3-6- شیوه تدریس معلمان ریاضی ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی رابطه دارد. 

4-6-  وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده دانش آموزان ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی رابطه دارد.

5-6- استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی ، با پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی رابطه دارد .

6-6- بین نوع مدرک تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی رابطه وجود دارد

7-6-  بین میزان تحصیلات معلمان و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان رابطه وجود دارد .

     7- معرفی و تعریف عملیاتی متغیر ها :

1-7-  تعاریف مفهومی

نگرش : نگرش نظامي با دوام است كه شامل يك عتصر شناختي ،يك عنصر احساسي و يك تمايل به عمل است . عنصر شناختي شامل اعتقادات و باور هاي شخصي در باره يك شيء يا انديشه است . عنصر احساسي آن است كه معمولاً نوعي احساس عاطفي با باورهاي ما پيوند دارد و تمايل به عمل ، به آمادگي براي پاسخگويي به شيوه هاي خاص اطلاق مي شود .           ( كريمي ، 1379)

 

 

تعريف روش : روش در مقابل واژه لاتيني متد به کار رفته است واژه متد در فرهنگ فارسي معين و فرهنگ انگليسي به فارسي آريان پور به روش شيوه راه طريق طرز و اسلوب معني شده است.به طور کلي راه انجام دادن هر کاري را روش گويند.روش تدريس نيز عبارب از راه منظم با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد.

تعريف روش تدريس فعال: روش تدريس فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن دانش آموزان در جريان آموزش نقش فعالي به عهده دارند و معلم نقش راهنما و هدايت کننده را ايفا مي کند تعامل دوطرفه بين دانش آموزان و معلم وجود دارد.

تعريف روش تدريس غير فعال : روش تدريس غير فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن معلم نقش اساسي بر عهده دارد و مطالب را غالبا به شيوه شفاهي بيان مي کند و معمولا متکلم وحده است و دانش آموزان شنونده مطالب مي باشند.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را می توان به صورت زیر تعریف کرد سنجش عملکرد یادگیرندگان ومقایسه ی نتایج حاصل با هدف های از پیش تعیین شده ،به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم وکوشش های یاد گیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده اند وبه چه میزانی.(سیف1376)

2-7- تعریف عملیاتی متغیر ها :

روابط انسانی معلمان ریاضی با دانش آموزان : بر اساس معرف های تنبیه بدنی ، احترام به آنان ، توهین وتحقیر آنان ، بی لیاقت بودن از نظر معلم ، توجه کردن به آنان که با پرسشنامه سنجیده می شود.

شیوه تدریس معلمان ریاضی : معلمان از نظر شیوه تدریس به پنج دسته کاملاً فعال خیلی فعال ، متوسط ، کمی فعال و غیر فعال تقسیم می شوند .

روش تدريس: روش تدريس بر اساس معرف های فعال بودن دانش آموزان در جريان آموزش ، نقش راهنما و هدايت کننده بودن معلم ، تعامل دوطرفه بين دانش آموزان و معلمان ، معلم محوری بودن ، ارائه مطالب به شيوه شفاهي ، متکلم وحده بودن معلم ، شنونده بودن  دانش آموزان گروهی کردن دانش آموزان ، سنجیده می شود .

وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان : میزان سواد پدر و مادر ، شغل پدر و مادر ، میزان در آمد خانواده ، داشتن خانه سنجیده می شود .

استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی : یک سؤال پنج درجه ای برای این متغیر در نظر گرفته شده است که معلمان تا چه اندازه از وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند . و دانش آموزان یکی از گزینه های زیر را انتخاب می کنند .( استفاده نمی کنند ، ماهیانه یک بار ، ماهیانه دو بار ، ماهیانه سه بار ، ماهیانه چهار بار و بیشتر ) سنجیده می شود .

استفاده از کلاس های تقویتی  : یک سؤال سه درجه ای برای این متغیر در نظر گرفته شده است که شما تا چه اندازه از کلاس های تقویتی  یا جبرانی برای درس ریاضی در طول هفته استفاده می کنید . و دانش آموزان یکی از گزینه های زیر را انتخاب می کنند  .  استفاده نمی کنیم ، هفته ای یک جلسه ، هفته ای دو جلسه و بیشتر سنجیده می شود .  

نگرش دانش آموزان به ریاضی : مشکل بودن مطالب کتاب ریاضی ، بد بودن مطالب کتاب ریاضی ، به درد نخوربودن مطالب ، به روز نبودن مطالب سنجیده می شود .

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان : پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس آزمون علمی  که توسط محقق گرفته خواهد شد سنجیده می شود .

- جنسیت دانش آموزان : دانش آموزان از نظر جنسیت به دو دسته مذکر و مؤنث تقسیم می شوند .

- محل سکونت دانش آموزان  :  دانش آموزان از نظر محل سکونت به دو دسته شهری و روستایی تقسیم می شوند .

- پایه تحصیلی دانش آموزان  : دانش آموزان از نظر پایه تحصیلی به سه پایه  سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی تقسیم می شوند .

- مدرک تحصیلی : معلمان از نظر رشته تحصیلی به دو دسته آموزش ابتدایی و غیر آموزش ابتدایی  تقسیم می شوند .

- میزان تحصیلات : معلمان از نظر میزان تحصیلات به سه دسته دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر تقسیم می شوند .

7-    تشخیص و نام گذاری متغیر ها :

متغیر های تعدیل کننده : متغيير كيفي يا كمي است كه جهت يا ميزان رابطه ميان متغيير هاي مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد و این متغیرها معمولاً مورد بررسی قرار می گیرند . مانند جنسيت ،محل تحصیل،رشته تحصیلی که در سطح اسمی هستند و پایه تحصیلی  درسطح رتبه ای است .

متغير كنترل : در يك تحقيق اثر متغيرها را بر يكديگر نمي توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابر اين محقق برخي از متغيير ها را كنترل نموده آن ها را خنثي مي كند . برای مثال مقاطع تحصیلی  ، دانش آموز بودن ، شهرستان مرند ، و... کنترل شده است .

متغيير هاي مداخله گر : متغيري است كه نحوه تاثير متغيير مستقل بر متغیر تابع مورد نظر تحت تأثیرقرار مي دهد . تاثير متغيير مداخله گر ( متراكم ) را نه مي توان كنترل كرد و نه به طور مستقيم و مستقل از سايرمتغييرها مشاهده كرد لذا به اين تاثير در تحليل نهايي اشاره مي شود. ( صبور ، 1387 )

8-                     داده های تحقیق :

روابط انسانی معلمان ریاضی با دانش آموزان : بر اساس معرف های این متغیر دانش آموزان 5 الی 25 نمره دریافت می کنند . این متغیر از نظر سطوح اندازه گیری در سطح فاصله ای بوده و در این فرضیه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .  

شیوه تدریس معلمان ریاضی : بر اساس معرف های این متغیر دانش آموزان کد 1 الی کد 5 دریافت می کنند . این متغیر از نظر سطوح اندازه گیری در سطح اسمی بوده و در این فرضیه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .  

وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان : بر اساس معرف های این متغیر دانش آموزان 5 الی 25 نمره دریافت می کنند . این متغیر از نظر سطوح اندازه گیری در سطح فاصله ای بوده و در این فرضیه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .  

استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی : بر اساس معرف های این متغیر دانش آموزان 1 الی 5 نمره دریافت می کنند . این متغیر از نظر سطوح اندازه گیری در سطح فاصله ای بوده و در این فرضیه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .   

استفاده از کلاس های تقویتی  : بر اساس معرف های این متغیر دانش آموزان 1 الی3 نمره دریافت می کنند . این متغیر از نظر سطوح اندازه گیری در سطح فاصله ای بوده و در این فرضیه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .  

نگرش دانش آموزان به ریاضی : بر اساس معرف های این متغیر دانش آموزان 4 الی 20 نمره دریافت می کنند . این متغیر از نظر سطوح اندازه گیری در سطح فاصله ای بوده و در این فرضیه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .   

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان : برای سنجش این متغیر یک آزمون تستی 20 سؤالی از دانش آموزان گرفته می شود و دانش آموزان نمره صفر الی نمره 20 دریافت می کنند  این متغیر از نظر سطوح اندازه گیری در سطح کسری یا نسبی  بوده و در این فرضیه ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .  

- جنسیت دانش آموزان : دانش آموزان از نظر جنسیت به دو دسته مذکر و مؤنث تقسیم می شوند که به مذکر کد 1 و به مؤنث کد 2 در نظر گرفته شده است . .

- محل سکونت دانش آموزان  : دانش آموزان از نظر محل سکونت  به دو دسته روستایی و شهری  تقسیم می شوند که به ترتیب  کد 1 و کد 2 در نظر گرفته شده است .

- پایه تحصیلی دانش آموزان  : دانش آموزان از نظر پایه تحصیلی به 3 دسته تقسیم می شوند که به ترتیب  کد 1 الی کد 3 در نظر گرفته شده است .

- مدرک تحصیلی : معلمان از نظر رشته تحصیلی به دو دسته آموزش ابتدایی و غیر آموزش ابتدایی  تقسیم می شوند . و کد 1 و 2 دریافت می کنند .

- میزان تحصیلات : معلمان از نظر میزان تحصیلات به سه دسته دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر سنجیده می شوند . و 1 الی 3 امتیاز دریافت می کنند .

 

9-                  ابزارهای اندازه گیری :

ابزار مورد استفاده در این تحقیق ﭙرسشنامه بسته ﭙاسخ می باشد . سؤالات بر اساس طیف لیکرت و چند جوابی تنظیم می گردد . ﭙرسشنامه حاوی 35 سؤال بوده و بی نام است . در ابتدای ﭙرسشنامه توضیحاتی جهت جلب ﭙاسخگویان و اهداف تحقیق آورده می شود . ﭙرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری ، آن را در اختیار دو تن از متخصصان قرار داده و برای تعیین روایی سازه ای ، نتایج تحقیق با نظریه های ارائه شده و سایر تحقیقات مرتبط مورد مقایسه قرار می گیرد . ( سرمد ، 1378 ) 

        برای تعیین اعتبار وسیله اندازه گیری ، روش های متعددی وجود دارد . چون ابزار از چندین مجموعه سؤال تشکیل شده و سؤالات هم وزن نیستند و ﭙرسشنامه بی نام است به همین علت از آلفای کرانباخ استفاده می شود . ( سیف ، 1378 ) ابتدا در گروه کوچکی از معلمان به طور آزمایشی ﭙرسشنامه ها را تکمیل کرده و اعتبار آن را به صورت تقریبی به دست آورده و نکات ضعف و ایرادات آن رفع می گردد. فرمول آلفای کرانباخ در زیر آمده است .   

10-                جامعه و نمونه آماری و روشهای نمونه گیری :

1-10- جامعه آماری:

2-10- روش نمونه گیری : برای مشخص کردن حجم نمونه ، تعداد دانش آموزان از نظر رشته تحصیلی ، پایه تحصیلی ، جنسیت و محل سکونت بر اساس اطلاعات به دست آمده از آموزش و پرورش مرند طبقه بندی شده اند . که در جدول شماره ( 1 ) آمده است . سپس از طریق فرمول تعیین ججم نمونه ، حجم نمونه تعیین شده است . بعد از آن تعداد حجم نمونه در طبقات مختلف ، متناسب با جامعه آماری مشخص شده ، که در جدول شماره ( 2 ) آمده است  .  برای تعیین حجم نمونه  ابتدا تعداد مدارس شهری وروستایی در سطح آموزش متوسطه مشخص می شوند . به این ترتیب تقریباً 30 مدرسه  از مناطق مختلف مرند و روستا ها  انتخاب می گردند . از منطقه شهری ( 20 ) مدرسه و از مناطق روستایی ( 10 ) مدرسه ؛ از هر مدرسه شهری 6 کلاس و از هر مدرسه روستایی 3 کلاس ؛ از هر کلاس به طور متوسط  5 دانش آموز به صورت تصادفی از روی شماره رد یف دفتر نمره انتخاب خواهد شد . تقریباً 134 کلاس  بر اساس جدول شماره ( 3 ) به عنوان گروه نمونه در این تحقیق شرکت خواهند کرد .  روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه ای نسبی می باشد. به این علت از این روش استفاده شده ، چون حجم نمونه بایستی از پایه ها ، رشته ها ، مناطق مختلف و جنسیت متفاوت استفاده گردد .   

3-10- تعیین حجم نمونه : حجم نمونه آماری متناسب با جامعه آماری بر اساس محل سکونت، جنسیت رشته تحصیلی ، پایه تحصیلی انتخاب می گردد . حجم نمونه در پژوهش همبستگی بر اساس فرمول زیر به دست می آید .                                                             

                         11-                روش تحقیق :

در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی استفاده می شود. به این دلیل از این روش استفاده می شود که هدف تعیین رابطه و میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد. روش کار به این صورت است که ابتدا ابزار اندازه گیری آماده شده و در گروه های کوچکی آزمایش می شود تا نکات مبهم آن رفع گردد . سپس مدارس گروه نمونه، بر اساس ضوابط نمونه گیری انتخاب می شوند . بر اساس پایه و رشته مورد نیاز کلاسهایی به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.

پرسشنامه دراختیار دانش آموزان قرار می گیرد و در مورد اهداف واهمیت تحقیق وسری بودن مشخصات دانش آموزان ، توضیحات لازم ارائه می گردد. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها ، داده ها استخراج شده و وارد کامپیوتر می شوند . وروشهای آماری لازم برای تجزیه وتحلیل داده هارا اعمال نموده ونتایج لازم به دست می آید ودر نهایت پیش نویس گزارش تحقیق آماده می گردد.

12-                روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات :

- چون متغیرهای مستقل و وابسته در فرضیه های 1،2سطح فاصله ای و نسبی هستند به همین علت برای آزمون فرضیه ها وتعیین میزان همبستگی بین متغیرها از آزمون پیرسون استفاده خواهد شد.

- در فرضیه شماره 7 ، 5 ، 4 ، 3 چون متغیر مستقل رتبه ای چند حالته و متغیر وابسته در سطح نسبی است از آزمون آنالیز واریانس استفاده خواهد گردید.

- در فرضیه شماره 6 چون متغیر مستقل اسمی دو حالته و متغیر وابسته در سطح نسبی است از آزمونt  استفاده خواهد گردید.

 

- برای مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی  بر اساس جنسیت ومحل سکونت از آزمون t استفاده می گردد.

- برای مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس رشته و پایه تحصیلی از آنالیز واریانس تک راهه استفاده خواهد شد وبرای تعیین محل اختلاف آنان از آزمون تعقیبی توکی استفاه خواهد شد.

- برای توصیف متغیر های سؤالات تحقیق و سایرداده ها از فراوانی ،درصد فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار، واریانس و نمودار هیستوگرام وستونی بکار گرفته خواهد شد.

روشهای آماری از احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی ،( دلاور ،1380) استخراج شده اند. کلیه تجزیه وتحلیل ها از طریق کامپیوتر(    spss  ) اعمال می گردد .

منابع

1- برومندیان ، وحیده . (1375 ) . نگرش دانش‌آموزان ابتدايي به درس رياضي و پيشرفت تحصيلي در رياضيات . اداره كل آموزش و پرورش استان فارس  .

 h t t p : / / d a t a b a s e . i ra n d o c . a r c . i r

2- بدون نام .  ( 1388 ) . بررسي علل افت تحصيلي درس رياضي پايه اول دبيرستان. تهيه كننده : گروه رياضي استان اصفهان    http://www.khedu.ir/   

3- بدون نام .  ( 1388 ) . علل افت تحصیلی در درس ریاضی .

 http://mohammadreza-f.blogsky.com/

4- حسینی ، میرقادر . ( 1371 ) . بررسي علل و عوامل افت تحصيلي در پايه پنجم ابتدايي . وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشكده تعليم و تربيت تبریز.

h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

5- ذاکری اعظم . ( 1388 ) . مقايسه تاثير آموزش به كمك نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان پسر پايه اول راهنمائي منطقه هشت شهر تهران  . h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

6- رحمانی ، جهان بخش ( 1388 ) بررسي رابطه بين نگرش دانش آموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان در درس رياضي دورهي راهنمايي در شهراصفهان »  http://trc.isfedu.org/new_page_104.htm 

7- رفیع پور ، فرامرز . ( 1372 ) . کند و کاوها و پنداشت ها  . تهران : شرکت سهامی انتشارات .

8- سرمد ، زهره و بازرگان ، عباس ،وحجازی الهه . ( 1378 ) . روشهای تحقیق در علوم انسانی . تهران : پنگوئن.

9- سیف ، علی اکبر . ( 1378 ) . روشهای اندازه گیری و ارزشیابی .  تهران : چاپ نیل

10- صبور ، محمدباقر . ( 1387 ) . طرز نوشتن طرح تحقیق .  sabour1344.blogfa.com

11- طالبی ، مهدی . ( 1384 ) . مقايسه تاثير روشهاي يادگيري مشاركتي و سنتي بر پيشرفت تحصيلي و نگرش به يادگيري در درس رياضي دانش‌آموزان سال دوم راهنمايي مدارس اروميه .  h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

12- عبادي، غلامحسين ( 1382 ) . مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان معلمان حق التدريس پاره وقت ، سرباز معلم و رسمي در دروس رياضي و علوم پايه ي پنجم ابتدايي شهرستان اهواز . h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

13- فرهاد پور ( 1388 ) اهميت درس رياضي و علل و عوامل افت آن در بين دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه . http://www.seymare.com/?p=784

14 - کدخدا ، زهرا . ( 1388 ) . بررسي تأثير روش تدريس رياضي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي در دو ناحيه 1و3 مشهد.  

h t t p : / / d a t a b a s e . i. a n d o c . a r c . i r

15- کرامتی ، هادی . ( 1380 ) .  بررسي رابطه خودكارآمدي ادراك شده دانش آموزان سوم راهنمايي شهر تهران و نگرش آنها نسبت به درس رياضي با پيشرفت رياضي آنها در

h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

16-  كريمي ، يوسف . ( 1379 ) . روانشناسي اجتماعي . تهران ارسباران .

17- كرامتي . محمد رضا . ( 1382 ) .  مطالعه تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي . شهر مشهد . 

h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

18- کلهر ، سینا .( 1387 ).بررسي نظريه مبادله در نگاه جورج هومنز، http://www.magiran.com

19- لطیفی کراچی ، ابراهیم . ( 1380 ) . بررسي تاثير روشهاي تدريس آموزش نمايشي - سخنراني ، يادگيري اكتشافي و يادگيري اكتشافي هدايت شده بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي پايه دوم راهنمايي پسران شهر شيراز

h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

20 - مردانی ، امان الله . ( 1371 ) . بررسي زمينه چگونگي استفاده آموزگاران ابتدايي استان چهار محال و بختياري از وسايل كمك آموزشي ( جعبه علوم و جعبه رياضي ) در كلاس درس براي بهبود كيفيت آموزش . استان چهار محال و بختياري .

h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

21- نصرتی شعار . منصور . ( 1373 ) . بررسي علل افت تحصيلي در دورهء ابتدايي استان كردستان . شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان كردستان .

h t t p : / / d a t a b a s e . i a n d o c . a r c . i r

بخش سوم ) برآورد هزینه های اجرای طرح :

  

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:32  توسط محمدباقر صبور  |